Ja si janë hapur gazetat sportive për ditën e sotme!